ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเสือ หมู่5 พระธาตุผาแดง อ. แม่สอด จ. ตาก

on วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554
"อานิสงส์การสร้างศาลาวิหารปฏิบัติธรรม ย่อมได้อานิสงส์มากกว่าการถวายสังฆทานซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นประธานเสียอีก" พุทธพจน์
    เนื่องด้วยทางสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเสือกำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสถานที่ใช้ในการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ซึ่งกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ในปัจจุบันนี้การก่อสร้างได้ก่อสร้างโดยตั้งเสาและเทพื้นปูนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังก่อสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคาในลำดับต่อไป


   จึงขอเชิญชวนร่วมบุญสร้างบุญใหญ่ อาคารศาลาเพื่อใช้ในการอบรม ประพฤติปฏิบัติธรรม ฝึกฝนจิตให้มีปัญญาในการเข้าถึงธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่มหาชนที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก ย่อมได้อานิสงส์ในการร่วมสร้างสูงมาก ดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า "อานิสงส์การสร้างศาลาวิหารปฏิบัติธรรม ย่อมได้อานิสงส์มากกว่าการถวายสังฆทานซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นประธานเสียอีก" เพราะเป็นผลบุญที่สร้างสถานที่อบรมคนให้เป็นคนดี และมีปัญญาศึกษาธรรมมะภาคปฏิบัติที่ได้เห็นผลจริง

   การบำเพ็ญกุศลสร้างสถานที่อบรมธรรมครั้งนี้ ย่อมได้อานิสงส์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในสิ่งทั้งปวง ไม่ตกไปในอบายภูมิทั้ง4 และเป็นผู้มั่งคั่งในโภคสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ

                                     

ร่วมบุญได้ที่


พระกมล กมโล 
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเสือ หมู่5 บ้านถ้ำเสือ ต. พระธาตุผาแดง อ. แม่สอด จ. ตาก
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว2 บัญชีเลขที่ 7862044783
หรือสอบถามที่ โทร 081 - 727 - 2748 / 084 - 818 - 0232